China Justice Observer

中司观察

Engelska språket arabiskaFörenklad kinesiska)DutchfranskatyskahindiitalienskajapanskakoreanskaportugisiskaryskaspanskasvenskaHebreiskaindonesiskavietnamesiskathailändskaturkiskaMalay

Kinas högsta folkdomstol

Högsta folkdomstolen (SPC, 最高人民法院) är Kinas högsta domstol.  

Från och med juni 2017 har SPC 367 domare. 

SPC: s huvudsakliga kompetensområden är att pröva mål och utfärda rättsliga tolkningar och ärenden enligt följande:

1. SPC hanterar följande fall: 

(1) fall i första instans som omfattas av SPC: s jurisdiktion eller som den anser vara under dess jurisdiktion, 

(2) fall av överklaganden eller protester mot domar och beslut av höga domstolar;

(3) fall av överklaganden eller protester ingivna i enlighet med bestämmelserna från den nationella folkkongressens ständiga kommitté;

(4) de omprövningsärenden som inletts i enlighet med förfarandet för övervakning av prövningen,

(5) dödsstraffsmål som lämnats in av högdomstolarna för godkännande. 

2. SPC kan ge tolkningar med avseende på frågor som rör lagtillämpningen i det rättsliga arbetet och kan utfärda vägledande ärenden.