China Justice Observer

中司观察

Engelska språket arabiskaFörenklad kinesiska)DutchfranskatyskahindiitalienskajapanskakoreanskaportugisiskaryskaspanskasvenskaHebreiskaindonesiskavietnamesiskathailändskaturkiskaMalay

Kina ändrar förordningen om värnpliktsarbete

Ons 14 juni 2023
Redaktör: Shuai Huang 黄帅

Den 1 april 2023 offentliggjorde Kinas statsråd och centrala militärkommissionen gemensamt den reviderade "Föreskrift om värnpliktsarbete" (nedan kallad "förordningen", 征兵工作条例). Förordningen reviderades senast för 22 år sedan 2001.

Höjdpunkterna i förordningen är följande:

  • Antalet värnpliktiga, frekvens och tidpunkt för samt krav på nationell årlig värnplikt skall tillhandahållas av statsrådets och centrala militärkommissionens värnpliktsbeslut.
  • Inom värnplikten kommer utexaminerade från lärosäten att prioriteras och värnpliktiga med särskilda krav på politiska och fysiska förutsättningar eller yrkesskicklighet. Ordinarie lärosäten kan direkt tilldelas värnpliktsuppgifter.
  • Relevanta avdelningar ska införliva informationen om värnplikten i den nationella e-förvaltningens och försvarsmaktens informationssystem.
  • Militärtjänstmyndigheterna ska organisera relevanta avdelningar för att göra en första värnpliktsregistrering bland manliga medborgare som fyller 18 år senast den 31 december innevarande år. Värnpliktsmyndigheterna ska i enlighet med lagen bestämma att manliga medborgare som initialt har anmält sig till militärtjänst ska fullgöra värnplikt, befrias från värnplikt eller inte fullgöra värnplikt.
  • Vid behov av försvarsmakten kan kvinnliga medborgare tas i aktiv tjänst enligt gällande bestämmelser.

 

 

Omslagsfoto av Eriksson Luo på Unsplash

Medverkande: CJO Team för medarbetare

Spara som PDF

Du kanske också gillar

Kina förbättrar Sci-Tech Ethics Tillsyn

I oktober 2023 införde Kina nya åtgärder - "Measures for Scientific and Technological Ethics Review (for Trial Implementation)" - för att skärpa den etiska kontrollen av vetenskaplig och teknisk verksamhet, med fokus på forskning som involverar människor, djur och områden med potentiella etiska risker.

Beijing Chaoyang Court utfärdar vitbok om utlandsrelaterade familjeärenden

I september 2023 släppte Pekings Chaoyang-domstol en vitbok om utlandsrelaterade familjeärenden, som lyfte fram viktiga insikter från 717 fall som sträcker sig över 2018-2022, där skilsmässo- och arvstvister står för majoriteten, och behandlar processuella och materiella frågor i åtta typiska fall.