China Justice Observer

中司观察

EngelskaarabiskaFörenklad kinesiska)DutchfranskatyskahindiitalienskajapanskakoreanskaportugisiskaryskaspanskasvenskaHebreiskaindonesiskavietnamesiskathailändskaturkiskaMalay

SPC utfärdar rättslig tolkning om fastställande av utländsk lag

Torsdag 29 februari 2024
Redaktör: Shuai Huang 黄帅

Den 1 december 2023 utfärdade Kinas högsta folkdomstol (SPC) "Tolkning om flera frågor rörande tillämpningen av Folkrepubliken Kinas lag om tillämpning av lagar på utrikesrelaterade civila förhållanden (II)" (Fa Shi [2023] nr 12, "关于适用〈中华人民共华互民共剽剒剽剽剽剽剑共华互民共民事关系法律适用法〉若干问题的解释(二)”, nedan kallad ”Tolkning (II)”).

Tolkning (II) behandlar specifikt fastställandet av utländsk lag, och tillhandahåller regler för kinesiska domstolar att följa när de fastställer och fastställer utländsk lag.

Enligt kinesisk lag är det endast artikel 10 i "lagen om tillämpning av lagar på utrikesrelaterade civila förhållanden" (涉外民事关系法律适用法) som ger en allmän regel om fastställande av utländsk lag. Detta leder till följande frågor vid fastställandet av utländsk lag i kinesisk lag: (1) ofullständiga regler; (2) oklara förfaranden; (3) bristande funktionalitet av reglerna.

Dessa frågor orsakar ytterligare svårigheter i utrikesrelaterade civila och kommersiella rättstvister, såsom svårigheten att fastställa utländsk lag, låga framgångsfrekvenser för fastställande och långvarig utredningsprocess. Både parter och lokala domstolar har klagat på denna situation. Därför formulerade SPC denna tolkning (II).

Tolkning (II) består av 13 artiklar. Dess höjdpunkter är följande:

1. Bevisbörda

Om parterna väljer att tillämpa utländsk lag bör de tillhandahålla lagen i det landet. Om parterna inte väljer att tillämpa utländsk lag ska folkdomstolen ta reda på lagen i det landet.

2. Fastställande

Domstolar kan fastställa utländsk lag på följande sätt:

(1) Tillhandahållande av parterna;

(2) Rättsligt bistånd;

(3) Tillhandahållande av den kinesiska ambassaden/konsulaten i det landet eller det landets ambassad/konsulat i Kina genom SPC:s begäran;

(4) Tillhandahållande av deltagare i samarbetsmekanismer för rättsutredning som upprättats eller deltagit i av SPC;

(5) Tillhandahållande av experter från SPC:s internationella kommersiella expertkommitté;

(6) Tillhandahållande av rättskontrolltjänstorganisationer eller kinesiska och utländska juridiska experter;

(7) Andra lämpliga metoder.

Vid fastställande av utländsk lag bör domstolar till fullo använda sig av ovannämnda medel.

3. Hur parterna ska tillhandahålla bevis för utländsk lag

När parter tillhandahåller bevis för utländsk lag bör de lämna in de specifika bestämmelserna i det landets lagar och förklara deras källa, giltighet och relevans för tvisten i ärendet.

Om den utländska lagen är rättspraxis bör parterna också lämna in hela texten i det aktuella målet.

4. Hur domstolar avgör innehållet i utländsk rätt

Domstolen ska behandla följande situationer på olika sätt:

(1) Om parterna inte har någon tvist om innehållet, förståelsen och tillämpningen av utländsk lag, kan domstolen bekräfta det;

(2) Om parterna har tvister om innehållet, förståelsen och tillämpningen av utländsk lag bör de ange skälen. Domstolen kan vidare utröna eller begära att parterna tillhandahåller ytterligare material. Om det fortfarande kvarstår en tvist efter ytterligare konstaterande eller ytterligare material, ska domstolen avgöra det på egen hand; och

(3) Om innehållet i den utländska lagen har erkänts av andra effektiva domar från kinesiska domstolar, ska domstolen bekräfta det, om det inte finns tillräckliga bevis för motsatsen.

Tolkning (II) trädde i kraft den 1 januari 2024.

 

 

Foto: Emile Guillemot on Unsplash

Medverkande: CJO Team för medarbetare

Spara som PDF

Du kanske också gillar

Kina introducerar nya normer för rattfylleri som gäller 2023

I december 2023 tillkännagav Kina uppdaterade standarder för domar för rattfylleri, som anger att personer som kör med en alkoholhalt i blodet (BAC) på 80 mg/100 ml eller högre på ett utandningsprov kan hållas straffrättsligt ansvariga, enligt det senaste gemensamma tillkännagivandet av Högsta folkdomstolen, Folkets högsta åklagarämbetet, ministeriet för allmän säkerhet och justitieministeriet.

SPC:s reviderade regler utökar räckvidden för internationella handelsdomstolar

I december 2023 utvidgade Kinas högsta folkdomstolens nyligen ändrade bestämmelser räckvidden för dess internationella handelsdomstolar (CICC). För att fastställa ett giltigt domstolsvalsavtal måste tre krav uppfyllas - den internationella karaktären, den skriftliga överenskommelsen och det omtvistade beloppet - medan den "faktiska kopplingen" inte längre krävs.

Således talade kinesiska domare om erkännande och verkställighet av utländska domar: Insikter från kinesiska högsta domstolens domare om 2023 års civilprocessrättsändring (4)

2023 års civilprocesslag inför systematiska bestämmelser för att förbättra erkännandet och verkställigheten av utländska domar, främja transparens, standardisering och processuell rättvisa, samtidigt som man antar en hybrid metod för att fastställa indirekt jurisdiktion och införa ett omprövningsförfarande som ett rättsmedel.