China Justice Observer

中司观察

EngelskaarabiskaFörenklad kinesiska)DutchfranskatyskahindiitalienskajapanskakoreanskaportugisiskaryskaspanskasvenskaHebreiskaindonesiskavietnamesiskathailändskaturkiskaMalay

Kina ansluter sig till Apostillekonventionen som förenklar transnationella dokumentöverföringar

Ons 06 dec 2023
Redaktör: Yurou Yin 印羽柔

Den 23 oktober 2023 meddelade Kinas utrikesministerium (MFA) att "konventionen om avskaffande av kravet på legalisering av utländska offentliga handlingar" (Apostillekonventionen) skulle träda i kraft i Kina den 7 november 2023.

Den 8 mars 2023 blev Kina formellt part i denna konvention, vilket markerar ett betydande steg framåt i Kinas ansträngningar att underlätta spridningen av internationella offentliga handlingar. Apostillekonventionen trädde officiellt i kraft i Kina den 7 november 2023.

Apostillekonventionen är ett viktigt internationellt fördrag inom ramen för Haagkonferensen om internationell privaträtt, med ett brett tillämpningsområde och ett stort antal avtalsslutande parter.

Det primära syftet med Apostillekonventionen är att förenkla förfarandena för gränsöverskridande spridning av allmänna handlingar.

Tidigare krävde transnationell överföring av dokument till och från Kina komplexa och tidskrävande processer, inklusive två omgångar av konsulär autentisering.

Enligt Apostillekonventionen, från den 7 november 2023, behöver dock offentliga handlingar som skickas från Kina till andra avtalsslutande länder för användning endast erhållas en "Apostille" utan legalisering (konsulär autentisering).

På samma sätt behöver offentliga handlingar som skickas från andra avtalsslutande länder till Kinas fastland endast få en "Apostille" utfärdad av deras land, utan att kräva konsulär autentisering av både det avsändande landet och de kinesiska diplomatiska beskickningarna i deras land.

För att underlätta allmänhetens tillgång och verifiering föreskriver Apostillekonventionen att UD, som behörig myndighet för "Apostille", kommer att tillhandahålla en verifieringstjänst online för allmänheten.

Allmänheten kan få tillgång till specifik information genom att besöka Kinas konsulära tjänster webbplats eller relevanta lokala webbplatser för utrikesfrågor.

Det är värt att notera att den kinesiska apostillen kommer att vara i form av ett klistermärke med en silverstämpel för nationella emblem, som inte bara innehåller unika kinesiska element utan också återspeglar den kinesiska regeringens ansträngningar att standardisera och underlätta flödet av offentliga dokument.

 

Foto: Tianshu Liu on Unsplash

Medverkande: CJO Team för medarbetare

Spara som PDF

Du kanske också gillar

SPC utfärdar rättslig tolkning om fastställande av utländsk lag

I december 2023 utfärdade Kinas högsta folkdomstol en rättslig tolkning om fastställande av utländsk lag, som tillhandahåller omfattande regler och förfaranden för kinesiska domstolar, i syfte att ta itu med svårigheter i utrikesrelaterade rättegångar och förbättra effektiviteten.

Beijing Courts släpper 30-åriga IP-rapport på engelska

I november 2023 släppte Beijing High People's Court en 30-årig engelsk version av vitboken om immateriella rättigheter, som beskriver en betydande ärendemängd och tillväxten i mål om immateriella rättigheter från 1993 till 2023.

Kinesiska advokatbyråers utlandsexpansion ökar, rapporterar MOJ

I november 2023 rapporterade Kinas justitieministerium (MOJ) en kraftig ökning med 47.5 % i närvaro av kinesiska advokatbyråer utomlands sedan 2018, vilket lyfte fram fokus på juridiska tjänster inom nyckelsektorer och främjande av internationell juridisk expertis bland kinesiska advokater, samtidigt som främja samarbeten med globala skiljedomsinstitutioner.

SPC släpper vägledande fall om Yangtze miljöskydd

I november 2023 släppte Kinas högsta folkdomstol sin 38:e grupp av vägledande mål, med fokus på miljöskydd längs Yangtzefloden, i syfte att påverka rikstäckande rättspraxis och översätta lagstiftning till rättegångsregler.

Domstol i Peking släpper rapport om kränkning av medborgarnas personliga information

Genom att kartlägga utvecklingen av Kinas dataskyddslandskap från 2009 års straffrättsändring till 2016 års cybersäkerhetslag och till 2021 års lag om skydd av personuppgifter, en avgörande vitbok som utfärdades av Beijing High People's Court i november 2023 understryker de kinesiska domstolarnas roll när det gäller att verkställa stränga regler för nätoperatörer och skydd av medborgarnas personuppgifter.

Kina släpper typiska fall där man främjar barriärfria miljöer genom rättstvister av allmänt intresse

I november 2023 lyfte Kinas högsta folkets åklagarämbete (SPP) fram framgången med 7,526 29 rättstvister av allmänt intresse, med 7,497 civilrättsliga mål och XNUMX XNUMX administrativa mål, som syftar till att främja barriärfria miljöer, efter implementeringen av lagen om skapande av barriärer utan hinder, ' värna rättigheterna för personer med funktionsnedsättning och äldre.

2023 Asia-Pacific Regional Arbitration Group Conference öppnar i Peking

I november 2023 startade 2023 års Asia-Pacific Regional Arbitration Group Conference (APRAG) i Peking, med fokus på internationell skiljedom mitt i föränderliga tider, med Kinas justitieministerium som tillkännagav planerna för ett pilotprojekt för ett International Commercial Arbitration Center och Pekings åtagande att tillhandahålla omfattande juridiska tjänster.