Kinas lagportal - CJO

Hitta Kinas lagar och officiella offentliga dokument på engelska

EnglishArabicFörenklad kinesiska)DutchFrenchGermanhindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanishSwedishHebreiskaIndonesianVietnameseThaiTurkiskaMalay

Organisationslag för lokalbefolkningskongresser och lokalbefolkningars regeringar (2015)

地方 各级 人民 代表 大会 和 地方 各级 人民政府 组织 法

Typ av lagar Lag

Utfärdande organ Ständiga kommittén för National People's Congress

Promulgeringsdatum Augusti 29, 2015

Giltigt datum Augusti 29, 2015

Giltighetsstatus Valid

Tillämpningsområde Rikstäckande

Ämnen Konstitutionell lag

Redaktör (er) CJ Observer

Organisationslagen för lokalbefolkningskongresser och lokalbefolkningens regeringar (2015) utfärdades 1979 och ändrades 1982, 1986-1995, 2004 respektive 2015. Den senaste revisionen trädde i kraft den 29 augusti 2015.

Det finns totalt 69 artiklar.

De viktigaste punkterna i denna lag är följande:

1. Lokala folkkongresser på och över länsnivån ska ha följande funktioner och befogenheter:

(1) välja medlemmar i deras respektive ständiga kommittéer;

(2) välja regeringschef och ställföreträdande ledare på motsvarande nivåer;

(3) välja presidenterna för folkdomstolarna och de främsta prokuratorerna för folkets prokuratorier på motsvarande nivåer;

(4) välj suppleanter till folkkongresserna på nästa högre nivå. (Artikel 8)

2. Lokala folkkongresser på olika nivåer ska sammanträda i session minst en gång om året. En session för en lokal folkkongress kan när som helst sammankallas på förslag av en femtedel av dess suppleanter. (Artikel 11)

3.När en lokal folkkongres genomför ett val eller antar en resolution, krävs en majoritetsröstning för alla suppleanter. (Artikel 20

4. Mandatperioden för varje lokal folkkongress är 5 år. (Artikel 6)

5. Mandatperioden för suppleanterna till en lokal folkkongress på vilken nivå som helst ska börja med den första sessionen för folkkongressen och upphöra att gälla vid den första sessionen för den efterföljande folkkongressen på samma nivå. (Artikel 33)

6. Ständiga kommittéer ska inrättas av folkkongresserna i provinser, autonoma regioner, kommuner direkt under staten, autonoma prefekturer, län, autonoma län, städer och kommunala distrikt. (Artikel 34)

7. Möten i en ständig kommitté ska sammankallas av dess ordförande och hållas minst en gång varannan månad. (Artikel 45)

Klicka på "Chn" längst upp till höger för att se hela texten på kinesiska. Du kan översätta den med verktyg eller på andra sätt som du vill.
Om du vill läsa hela texten på engelska från vårt team, klicka på Get to buy.

© 2020 Guodong Du och Meng Yu. Alla rättigheter förbehållna. Återgivning eller omfördelning av innehållet, inklusive genom inramning eller liknande medel, är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från Guodong Du och Meng Yu.