Kinas lagportal - CJO

Hitta Kinas lagar och officiella offentliga dokument på engelska

EnglishArabicFörenklad kinesiska)DutchFrenchGermanhindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanishSwedishHebreiskaIndonesianvietnameseThaiturkiskaMalay

Organisk lag för National People's Congress (1982)

全国 人民 代表 大会 组织 法

Typ av lagar Lag

Utfärdande organ Nationella folkkongressen

Promulgeringsdatum December 10, 1982

Giltigt datum December 10, 1982

Giltighetsstatus Valid

Tillämpningsområde Rikstäckande

Ämnen Konstitutionell lag

Redaktör (er) CJ Observer

Organisk lag för National People's Congress utfärdades 1982 och trädde i kraft den 10 december 1982.

Det finns totalt 46 artiklar.

De viktigaste punkterna i denna lag är följande:

1.Kandidater till ordförande, vice ordförande, generalsekreterare och andra medlemmar i den nationella folkkongressens ständiga kommitté, president och vice ordförande i Folkrepubliken Kina, ordförande för den centrala militära kommissionen, president för det högsta folkets Domstolen och generalsekreteraren för Supreme People's Procuratorate ska utses av presidiet som efter samråd mellan de olika delegationerna ska besluta om en formell kandidatlista, baserad på yttrandet från majoriteten av suppleanter. (Artikel 13)

2. Nationella folkkongressens ständiga kommitté ska bestå av följande personal: ordföranden; vice ordförandena generalsekreteraren; och andra medlemmar. Medlemmar i ständiga kommittén ska väljas av National People's Congress bland sina suppleanter. (Artikel 23)

3. En ledamot av ständiga kommittén får inte inneha sitt ämbete i statens administrativa, rättsliga eller prokuratoriska organ. (Artikel 23)

4. Lagförslag och andra lagförslag som läggs fram för ständiga kommittén för överläggning ska antas med enkel majoritet av alla dess medlemmar. (Artikel 31)

5. Nationella folkkongressen ska inrätta en nationalitetskommitté, en lagkommitté, en ekonomisk och ekonomisk kommitté, en kommitté för utbildning, vetenskap, kultur och folkhälsa, en utskott för utrikes frågor, en utomeuropeisk kinesisk kommitté och andra särskilda kommittéer anses vara nödvändigt av National People's Congress. (Artikel 35)

Klicka på "Chn" längst upp till höger för att se hela texten på kinesiska. Du kan översätta den med verktyg eller på andra sätt som du vill.
Om du vill läsa hela texten på engelska från vårt team, klicka på Get to buy.

© 2020 Guodong Du och Meng Yu. Alla rättigheter förbehållna. Återgivning eller omfördelning av innehållet, inklusive genom inramning eller liknande medel, är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från Guodong Du och Meng Yu.

Relaterade inlägg på China Justice Observer