China Justice Observer

中司观察

EngelskaarabiskaFörenklad kinesiska)DutchfranskatyskahindiitalienskajapanskakoreanskaportugisiskaryskaspanskasvenskaHebreiskaindonesiskavietnamesiskathailändskaturkiskaMalay

Resurser

*********

MEMORANDUM OM FÖRSTÅELSE OM SAMARBETE MELLAN HÖGSTA DOMSTOLEN I REPUBLIKEN SINGAPORE OCH HÖGSTA FOLKDOMSTOLEN I FOLKREPUBLIKEN KINA OM HANTERING AV INTERNATIONELL KOMMERSIELL OMSTÄNDIGHET I DEN LÄNSKA KOMMERSIELLA KONTEXTEN ITIGATION-MEDIATION-LITIIGATION RAM 中华人民共和国最高人民法院与新加坡最高法院 关于通过诉讼-调解-诉讼硆枯商事纠纷的合作备忘录(2023)

Vägledning mellan Folkrepubliken Kinas högsta folkdomstol och Singapores högsta domstol om erkännande och verkställighet av penningdomar i kommersiella fall Cas 最高人民法院 和 新加坡 共和国 最高法院 承认 承认 执行 商 事 案件 金钱 判决 的指导 备忘录 (2018)

Nanning Statement of the 2nd China- ASEAN Justice Forum (第二 届 中国 - 东盟 大法官 论坛 南宁 声明) (2017)

China-ASEAN Justice Forum Nanning Statement (第一 届 中国 - 东盟 大法官 论坛 南宁 声明) (2014)

*********

Arrangemang rörande ömsesidigt bistånd vid domstolsordnade interimistiska åtgärder till stöd för skiljeförfaranden av domstolarna på fastlandet och Hongkongs särskilda administrativa region (关于 内地 与 香港特别行政区 法院 就 仲裁 相互 相互 协助 保全 的 安排)

Arrangemang om ömsesidigt erkännande och verkställighet av domar i civila och kommersiella ärenden av domstolar på fastlandet och Hongkongs särskilda administrativa region (关于 内地 与 香港特别行政区 法院 认可 和 执行 民 商 事 案件 判决 的 安排)

*********

Domstolsreform i Kina (2013-2016) (Vitböcker, mars 2017) Del 1 中国 法院 的 司法 改革

Domstolsreform i Kina (2013-2016) (Vitböcker, mars 2017) Del 2 中国 法院 的 司法 改革

Domstolsreform i Kina (2013-2016) (Vitböcker, mars 2017) Del 2 中国 法院 的 司法 改革

Rättslig reform av kinesiska domstolar (vitbok, februari 2016) Del 1 中国 法院 的 司法 改革

Rättslig reform av kinesiska domstolar (vitbok, februari 2016) Del 2 中国 法院 的 司法 改革

Rättslig reform i Kina (vitböcker, oktober 2012) Del 1 中国 的 司法 改革

Rättslig reform i Kina (vitböcker, oktober 2012) Del 2 中国 的 司法 改革

*********

Högsta folkdomstolens bestämmelser om flera frågor rörande rättegången vid domstolsprövning av skiljeförfaranden (最高人民法院 关于 审理 仲裁 司法 审查 案件 若干 的 规定) (2017)

Högsta folkdomstolens bestämmelser om frågor rörande rapportering och godkännande vid domstolsprövning av skiljeförfaranden (最高人民法院 关于 仲裁 司法 审查 案件 报 问题 的 有关 规定) (2017)

*********

Beskrivning av det rättsliga skyddet av immateriell egendom i Kina (2016-2020) (中国 知识产权 司法 保护 纲要 2016-2020)

Skydd av immateriella rättigheter av kinesiska domstolar 2017 (中国 法院 知识产权 司法 保护 现状 2017)

Juridiskt skydd för immateriella rättigheter i Shanghai Courts 2017 (上海 法院 知识产权 审判 白皮书 2017)