Kinas lagportal - CJO

Hitta Kinas lagar och officiella offentliga dokument på engelska

EnglishArabicFörenklad kinesiska)DutchFrenchGermanhindiItalianJapaneseKoreanPortugueseRussianSpanishSwedishHebreiskaIndonesianvietnameseThaiturkiskaMalay

Arbetsregler för National People's Congress (1989)

全国 人民 代表 大会 议事 规则

Typ av lagar Lag

Utfärdande organ Nationella folkkongressen

Promulgeringsdatum April 04, 1989

Giltigt datum April 04, 1989

Giltighetsstatus Valid

Tillämpningsområde Rikstäckande

Ämnen Konstitutionell lag

Redaktör (er) CJ Observer

Arbetsregler för National People's Congress (1989) utfärdades 1989 och trädde i kraft den 4 april 1989.

Det finns totalt 54 artiklar.

De viktigaste punkterna i denna lag är följande:

1. Nationella folkkongressen ska sammanträda i session under första kvartalet varje år. När den nationella folkkongressens ständiga kommitté anser det nödvändigt, eller på förslag av minst en femtedel av antalet suppleanter till den nationella folkkongressen, kan en nationell folkkongress sammankallas. (Artikel 2)

2. Nationella folkkongressens sessioner ska sammankallas av den nationella folkkongressens ständiga kommitté. Den första sessionen för varje nationell folkkongress ska sammankallas av ständiga kommittén för den tidigare nationella folkkongressen inom två månader efter valet av suppleanter till den nuvarande nationella folkkongressen. (Artikel 3)

3. Nationella folkkongressens sessioner ska hållas endast när två tredjedelar eller mer av antalet suppleanter är närvarande. (Artikel 4)

4. Innan en nationell folkkongress hålls ska ett förberedande möte sammankallas för att välja presidiet och generalsekreteraren, anta dagordningen för sessionen och fatta beslut om andra förberedelser inför sessionen. (Artikel 8)

5. Presidiet ska leda sessionerna för National People's Congress. (Artikel 9)

6. Presidiet, ständiga kommittén och de särskilda kommittéerna för National People's Congress, State Council, the Central Military Commission, the Supreme People's Court and the Supreme People's Procuratorate får lägga fram för National People's Congress räkningar eller förslag som faller inom omfattningen av dess funktioner och befogenheter, som ska sättas på dagordningen för en session genom presidiets beslut. (Artikel 21)

7. En delegation eller en grupp på trettio eller fler suppleanter kan lägga fram nationella folkkongressens lagförslag eller förslag som faller inom ramen för dess funktioner och befogenheter. (Artikel 21)

8. Vid en nationell folkkongresssession ska val genomföras och utnämningar beslutas genom hemlig omröstning. Kandidater ska väljas och beslut antas med enkel majoritet av alla suppleanter. (Artikel 36)

9. Räkningar eller förslag som kommer till omröstning vid ett plenarmöte för en session ska antas med enkel majoritet av alla suppleanter. (Artikel 52)

10.En ändring av konstitutionen ska antas med två tredjedelar eller mer av alla suppleanternas röster. (Artikel 52))

Klicka på "Chn" längst upp till höger för att se hela texten på kinesiska. Du kan översätta den med verktyg eller på andra sätt som du vill.
Om du vill läsa hela texten på engelska från vårt team, klicka på Get to buy.

© 2020 Guodong Du och Meng Yu. Alla rättigheter förbehållna. Återgivning eller omfördelning av innehållet, inklusive genom inramning eller liknande medel, är förbjudet utan föregående skriftligt medgivande från Guodong Du och Meng Yu.